Voor een persoonlijk advies op maat

Diensten

 

Begeleiding en ondersteuning bij VCA certificering.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Opdrachtgevers kunnen eisen dat u alleen maar de opdracht krijgt als uw onderneming VCA gecertificeerd is. 

Om VCA gecertificeerd te worden zullen er een aantal stappen moeten worden gezet. Eerst bepalen we welke VCA van toepassing is,  VCA* of VCA**. Daarna gaan we samen na in hoeverre e.e.a. al is geregeld, een soort nul-meting (hoe staan we ervoor). Vervolgens kijken we wat er nog geregeld moet worden om te zorgen dat we aan alle onderdelen van de VCA checklijst voldoen. Als laatste maken we een planning, wie doet wat en wanneer en dan gaan we daadwerkelijk aan de slag.


Begeleiding en ondersteuning bij een RI&E.

De RI&E is een middel om de arbeidsrisico's te inventariseren en te evalueren. Als werkgever bent u verplicht een RI&E te hebben. Veel ondernemingen hebben al een RI&E. Diverse ondernemingen hebben de RI&E ook actueel en werken daadwerkelijk aan het beheersen van de arbeidsrisico's. 

Ik kan u helpen bij het volgende:

 • beoordelen of de RI&E nog actueel;
 • beoordelen of de RI&E volledig is;
 • een RI&E uitvoeren.


Begeleiding en ondersteuning op veiligheidsgebied.

Te denken valt aan:

 • tra's (taak risico analyse)
 • risico beoordeling 
 • werkplekinspectie
 • ongevallen onderzoek
 • interne audit
 • toolbox

  

Begeleiding en ondersteuning op kwaliteitsgebied.

Te denken valt aan:

 • procedures / werkinstructies
 • handboek
 • beleid
 • functieomschrijvingen
 • structurering processen
 • interne audit
 • doelstellingen en kritieke succesfactoren